1 2 3 4 5 6 7
Gallery Plugin by WOWSlider.com v4.8
 
  • ບົດລາຍງານປະຈຳວັນ
  • ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
  • ການສຳມະນາ
  • ມູມຄວາມຮູ້
   
   BCEL


    EDL-Gen

     Lao World

     Petrotrade

     Souvanny Home center


  • ຟີຣດາວໂຫຼດ
  • ສະໝັກວຽກ
  • ກິດຈະກຳຕ່າງໆ
  • ຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການ


ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
106,800 shr. 559,630,000 LAK
DateIndexChange
24/08/2017 1018.72  0
23/08/2017 1018.72  2.9
22/08/2017 1021.62  5.98
21/08/2017 1027.6  0.96
18/08/2017 1026.64  6.37


ກະດານລາຄາຮຸ້ນ
Issue NameCurrent PriceChange
EDL Gen 5050 0
BCEL 5250 0
LWPC 7500 0
PTL 2000 0
SVN 2900 0
  
  
                 


 
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: Website counter