1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gallery Plugin by WOWSlider.com v4.8
 
  • ບົດລາຍງານປະຈຳວັນ
  • ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
  • ການສຳມະນາ
  • ມູມຄວາມຮູ້

  • ຟີຣດາວໂຫຼດ
  • ສະໝັກວຽກ
  • ກິດຈະກຳຕ່າງໆ
  • ຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການ


ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
18,100 shr. 95,640,000 LAK
DateIndexChange
15/12/2017 985.5  11.01
14/12/2017 996.51  6.15
13/12/2017 990.36  10.83
08/12/2017 1009.77  4.37
07/12/2017 1014.14  7.97


ກະດານລາຄາຮຸ້ນ
Issue NameCurrent PriceChange
EDL Gen 4750 50
BCEL 5500 200
LWPC 3500 0
PTL 2100 0
SVN 2950 0
PCD 1700 0
  
  
                 
 
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: Website counter