1 2 3 4 5 6 7
Gallery Plugin by WOWSlider.com v4.8
 
  • ບົດລາຍງານປະຈຳວັນ
  • ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
  • ການສຳມະນາ
  • ມູມຄວາມຮູ້
   
   BCEL


    EDL-Gen

     Lao World

     Petrotrade

     Souvanny Home center


  • ຟີຣດາວໂຫຼດ
  • ສະໝັກວຽກ
  • ກິດຈະກຳຕ່າງໆ
  • ຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການ


ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
13,600 shr. 69,160,000 LAK
DateIndexChange
19/10/2017 1031.3  0
18/10/2017 1031.3  0.91
17/10/2017 1030.39  0
16/10/2017 1030.39  28.57
13/10/2017 1058.96  0.91


ກະດານລາຄາຮຸ້ນ
Issue NameCurrent PriceChange
EDL Gen 5100 0
BCEL 5450 0
LWPC 7400 0
PTL 1950 0
SVN 2950 0
PCD 1400 0
  
  
                 
 
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: Website counter