1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gallery Plugin by WOWSlider.com v4.8
 
  • ບົດລາຍງານປະຈຳວັນ
  • ຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການ
  • ການສຳມະນາ
  • ມູມຄວາມຮູ້

  • ຟີຣດາວໂຫຼດ
  • ສະໝັກວຽກ
  • ກິດຈະກຳຕ່າງໆ


ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
203,700 shr. 1,032,580,000 LAK
DateIndexChange
27/04/2017 1029.02  7.51
26/04/2017 1036.53  1.34
25/04/2017 1037.87  1.34
24/04/2017 1036.53  0
21/04/2017 1036.53  9.52


ກະດານລາຄາຮຸ້ນ
Issue NameCurrent PriceChange
EDL Gen 5100 50
BCEL 5050 50
LWPC 9100 0
PTL 2000 0
SVN 2900 0
  
  
                 


 
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: Website counter