1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gallery Plugin by WOWSlider.com v4.8
 
  • ບົດລາຍງານປະຈຳວັນ
  • ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
  • ການສຳມະນາ
  • ມູມຄວາມຮູ້

  • ຟີຣດາວໂຫຼດ
  • ສະໝັກວຽກ
  • ກິດຈະກຳຕ່າງໆ
  • ຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການ


ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
25,400 shr. 79,925,000 LAK
DateIndexChange
25/05/2018 927.34  0.85
24/05/2018 926.49  4.77
23/05/2018 931.26  17.13
22/05/2018 948.39  24.43
21/05/2018 923.96  0.9


ກະດານລາຄາຮຸ້ນ
Issue NameCurrent PriceChange
EDL Gen 4500 0
BCEL 5400 0
LWPC 5050 450
PTL 1700 0
SVN 2850 0
PCD 1450 0
LCC 1900 200
  
  
                 
 
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: Website counter