1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gallery Plugin by WOWSlider.com v4.8
 
  • ບົດລາຍງານປະຈຳວັນ
  • ຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການ
  • ການສຳມະນາ
  • ມູມຄວາມຮູ້

  • ຟີຣດາວໂຫຼດ
  • ສະໝັກວຽກ
  • ກິດຈະກຳຕ່າງໆ


ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
40,000 shr. 150,625,000 LAK
DateIndexChange
19/01/2017 1071.5  32.53
18/01/2017 1104.03  0.19
17/01/2017 1104.22  0
16/01/2017 1104.22  0
13/01/2017 1104.22  15.51


ກະດານລາຄາຮຸ້ນ
Issue NameCurrent PriceChange
EDL Gen 5300 200
BCEL 6000 0
LWPC 5800 50
PTL 2500 0
SVN 2800 0
  
  
                 


 
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: Website counter