1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gallery Plugin by WOWSlider.com v4.8
 
  • ບົດລາຍງານປະຈຳວັນ
  • ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
  • ການສຳມະນາ
  • ມູມຄວາມຮູ້

  • ຟີຣດາວໂຫຼດ
  • ສະໝັກວຽກ
  • ກິດຈະກຳຕ່າງໆ
  • ຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການ


ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
22,500 shr. 109,455,000 LAK
DateIndexChange
23/03/2018 914.38  12.17
22/03/2018 902.21  2.04
21/03/2018 904.25  2.16
20/03/2018 906.41  3.79
19/03/2018 902.62  0


ກະດານລາຄາຮຸ້ນ
Issue NameCurrent PriceChange
EDL Gen 4350 50
BCEL 5900 100
LWPC 4000 0
PTL 1850 150
SVN 2900 0
PCD 1400 0
LCC 2550 0
  
  
                 
 
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: Website counter