1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gallery Plugin by WOWSlider.com v4.8
 
  • ບົດລາຍງານປະຈຳວັນ
  • ຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການ
  • ການສຳມະນາ
  • ມູມຄວາມຮູ້

  • ຟີຣດາວໂຫຼດ
  • ສະໝັກວຽກ
  • ກິດຈະກຳຕ່າງໆ


ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
133,800 shr. 727,585,000 LAK
DateIndexChange
22/03/2017 1122.31  14.07
21/03/2017 1108.24  2
20/03/2017 1110.24  8.18
17/03/2017 1118.42  8.18
16/03/2017 1110.24  0


ກະດານລາຄາຮຸ້ນ
Issue NameCurrent PriceChange
EDL Gen 5600 100
BCEL 5500 0
LWPC 9100 0
PTL 2100 100
SVN 3100 0
  
  
                 


 
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: Website counter