1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gallery Plugin by WOWSlider.com v4.8
 
  • ບົດລາຍງານປະຈຳວັນ
  • ຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງການ
  • ການສຳມະນາ
  • ມູມຄວາມຮູ້

  • ຟີຣດາວໂຫຼດ
  • ສະໝັກວຽກ
  • ກິດຈະກຳຕ່າງໆ


ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
400 shr. 2,240,000 LAK
DateIndexChange
21/02/2017 1048.46  0
20/02/2017 1048.46  2.66
17/02/2017 1051.12  0
16/02/2017 1051.12  2.29
15/02/2017 1048.83  25.87


ກະດານລາຄາຮຸ້ນ
Issue NameCurrent PriceChange
EDL Gen 5200 0
BCEL 5600 0
LWPC 5800 0
PTL 2300 0
SVN 3000 0
  
  
                 


 
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: Website counter